Sitemize Hoş Geldiniz...

İş kalıpları çizimleri

 

DERSİN AMACI VE HEDEFLER

Dersin Amacı

Bir imalat işlemi sırasında iş parçalarını talaşlı ve talaşsız takım tezgahı tablasına uygun konumda bağlamak için kullanılan özel aparatların tasarımını ve kullanılacak üretim tezgahlarını tanıyıp çalışma sisteminin anlaşılmasının öğrencilere kazandırılması.

Dersin Hedefleri

1-Takım tezgahlarının çalışma prensiplerini kavrama,

2- İş parçasının işlenmesi için gerekli takım tezgahlarını seçebilme,

3- Bağlama kalıplarının çalışma prensiplerini kavrama,

4- İş parçasının takım tezgahlarına bağlanabilmesi için gerekli bağlama kalıplarını tasarlama,

5- Hazır bağlama elemanlarını aparat ve iş kalıbı tasarımında  kullanabilme.

Dersin Öğrenciye Kazanımları
 

1- Tasarım ile imalat aşamalarını birlikte göz önüne alır,

2- İş parçasının imalatı için uygun takım tezgahlarını seçer,

3- İş parçasını ve kesici takımı takım tezgahına bağlar,

4- Gerekli bağlama elemanlarının seçimi ve tasarımını yapar,

5- Bağlama elemanları kataloglarını tasarımda kullanır,

6- Bağlama elemanları alanında iş kollarını tanır,

7- Bağlama elemanını WEB üzerinden seçer.

ÖĞRENİM STRATEJİ VE ETKİNLİKLERİ

1. Hafta :        Matkap tezgahlarının özellikleri, yapısı, çeşitleri, gerdirme mekanizması, hız değişimi, kesici takımın hareketi, tabla hareketi. Masa tipi matkap tezgahı üzerinde elemanların çalışması ve özellikleri incelenir, öğrenciler masa tipi  (tablası hareketli) bir matkap tezgahının motorunu seçer, gerekli döküm parçalarının malzemesini seçer ve şekillendirir, gerdirme mekanizmasını tasarlar, kesici takım hareketlerinin alternatif çözümlerini geliştirir.  

2. Hafta :        Örnek delme kalıpları ve hazır bağlama elamanları (AMF Mekanik sıkma bağlama elemanları katoloğu, AMF elle kumandalı ve havalı bağlama elemanları kataloğu,  KAMA Makina kulpları ve bağlantı elemanları kataloğu , Er-el kalıp bağlama ve işleme sistemleri kataloğu, takım tezghları ve kesici takım-bağlama elemanları kataloğu). Teknik Resim ve Makine bilgisi kitaplarından delme kalıpları konusu işlenir. Döküm mengene ile çelik mengenenin imalat farklılığı incelenir ve çizilir. örnek bağlama elemanı incelenir ve çizilir.  

3. Hafta :        Sınıf uygulaması;Örnek bir parça için bağlama delme kalıbı hazır elemanlar kullanarak sınıf içerisinde tasarlanıp, kroki montaj resmi konstrüksiyon özellikleri dikkate alınarak çizilir. Gerekli parçaların imalat resimleri çizilir, şekil-konum toleransları, alıştırma toleransları verilir, yüzey kaliteleri belirlenir, malzeme seçimi yapılır.

4. Hafta :        Torna tezgahı özellikleri, çeşitleri,  gövde yapısı, çalışma prensipleri, elemanların tahrik sistemi, kayış-kasnak seçimi, farklı hızlar elde edebilmek için hız kutusu tasarımı,  masa tipi torna tezgahı tasarımı.

5. Hafta :        Gezer punta çalışma prensibi, destek yataklarının tasarımı ve  gövdeye yataklanması, istenildiği zaman sabitlenebilmesi, torna tezgahına iş parçası bağlama için kullanılan aparat ve kalıpların incelenmesi,  torna kesici takımları ve kesici takım bağlama elemanları, tornalama işlemleri. 

6. Hafta :                    Torna tezgahına örnekiş parçası bağlama aparat ve kalıpları (AMF Mekanik sıkma bağlama elemanları katoloğu, AMF elle kumandalı ve havalı bağlama elemanları kataloğu,  KAMA Makina kulpları ve bağlantı elemanları kataloğu , Er-el kalıp bağlama ve işleme sistemleri kataloğu, takım tezghları ve kesici takım-bağlama elemanları kataloğu). Teknik Resim ve Makine bilgisi kitaplarından           örnekiş parçası bağlama uygulamaları incelenir ve çizilir.

7. Hafta :        Sınıfuygulaması;Örnek bir parça için tornalama kalıbı hazır elemanlar kullanarak sınıf içerisinde tasarlanıp, kroki montaj resmi konstrüksiyon özellikleri dikkate alınarak çizilir. Gerekli parçaların imalat resimleri çizilir, şekil-konum toleransları, alıştırma toleransları verilir, yüzey kaliteleri belirlenir, malzeme seçimi yapılır.

8. Hafta :        Freze tahrik motoru bağlama seçimi ve gövdeye bağlanması, 1. hız kademe kayış kasnak mekanizması, kayış seçimi, gerdirme , 4 farklı kademede hız elde edilebilecek hız kutusu tasarımı 

9. Hafta :        Gövdenin üzerinde parçaların yataklanması, sabitlenmesi için gerekli tasarımların incelenmesi, hareketli tablanın yataklanması, istenilen hareket için uygun mekanizma seçilip tasarlanması. 

10. Hafta :      Üniversal başlık tanıtımı, özellikleri, çalışma prensibi, kullanımı, kesici takımın bağlantı çeşitlileri, dik başlık tanıtımı, çalışma prensibleri, kullanımı..

11. Hafta :      Divizörün çalışma prensibi, kullanımı, tablayla arasındaki bağlantı çeşidi, çok fonksiyonlu mengenenin çalışma prensibi, kullanımı tabla ile arasındaki bağlantı, örnek freze kalıpları (AMF Mekanik sıkma bağlama elemanları katoloğu, Fiksson Kenet bağlama elemanları kataloğu , Er-el kalıp bağlama ve işleme sistemleri kataloğu)  

12. Hafta :      örnek bir parça için frezeleme kalıbı tasarımın hazır bağlama elemanları kullanarak yapılması.  

13. Hafta :      Hidrolik ve pnömatik bağlama elemanlarının parçalarının tanıtılması, kullanım şekilleri, avantajları ve dezavantajları, tezgahlara bağlantıları  

14. Hafta :      Motorlu dairesel hareketi doğrusal harekete dönüştürerek kesme yapabilen bir şerit testere tezgahının tasarımı ve işin bağlanması.

 15. Hafta :     Öğrenciler kendi belirledikleri bir iş parçası için gerekli bağlama aparatını modeller, çalışma ortamında hareketlendirir, montaj ve imalat resimlerini çizer.

DERSİN ÖZETİ 

Delme kalıpları, kullanıldıkları üretim tezgahları tasarımı ve uygulamaları, Bağlama kalıpları, kullanıldıkları üretim tezgahları tasarımı ve uygulamaları, Masa üstü torna tezgahı ve yardımcı aparatları tasarımı ve uygulamaları, Masa üstü freze tezgahı ve yardımcı aparatları tasarımı ve uygulamaları, Hazır delme ve bağlama elemanları katalogları kullanımı, Hidrolik ve Pnömatik sistemlerin bağlama kalıplarında kullanım uygulamaları,Masa üstü motorlu testere tezgahı ve yardımcı aparatları tasarımı ve uygulamaları.

DERSİN YARIYILI

İş Kalıpları Tasarımı dersi 6. Yarıyıl okutulmaktadır.

ÖN ŞART

İş Kalıpları Tasarımı dersini almak için herhangi bir ön şart bulunmamaktadır, fakat bu dersi almayan ve bu dersten başarısız olanlar bir üst sınıfın TSK 404 Mesleki Tasarım Uygulamaları-II dersini alamazlar.

KULLANILACAK KAYNAKLAR

Bağlama Elemanları (aparat yapım ve tasarımında temel kurallar), Erik K. HENRIKSEN, Çeviren Coşkun KIRMIZI

YARDIMCI KAYNAKLAR

Teknik Resim, Mustafa BAĞCI, Cemil BAĞCI.

AMF Mekanik Sıkma Bağlama Elemanları, Katalog

AMF elle kumandalı ve havalı bağlama elemanları, katalog

Takım tezghları ve kesici takım-bağlama elemanları kataloğu

Makine Bilgisi, End. Meslek Lis. için, Milli Eğitim Bakanlığı yayınları

KAMA Makina kulpları ve bağlantı elemanları kataloğu

FİKSSAN Kenet Bağlama Elemanları , Katalog

ER-El Kalıp Bağlama ve İşleme Sistemleri, katalog

İLGİLİ WEB SİTELERİ

www.er-el.com.tr

www.enderltd.com

www.lathes.co.uk/metalmaster/

DERSİN ÖLÇÜM VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ 

Ara sınav

Ara sınava (vize) kadar yapılan uygulamaların aritmetik ortalaması ile vizenin aritmetik ortalaması ara sınav notunu belirler.

Yıl sonu sınavı

Vizeden finale kadar yapılan uygulamaların aritmetik ortalaması (%50), maket üretim (%20) ve final yazılı sınav (%30) yıl sonu sınav notunu belirler.

Bütünleme sınavı

Vizeden finale kadar yapılan uygulamaların aritmetik ortalaması (%50), maket üretim (%20) ve yazılı sınav (%30) bütünleme sınav notunu belirler.

Başarı notu

Ara sınav notunun %40’ı ile yıl sonu sınav notunun %60'ı başarı notunu belirler. 

Bugün 6 ziyaretçikişi burdaydı!


=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=